Punkt om ændringer til vedtægter udgår ved generalforsamling 2021

Vi bliver desværre nødt til at udelade punktet på dagsordenen ang. ændringer til vedtægterne ved generalforsamlingen her på torsdag d. 25/2.

Dette gør vi, da der er fundet fejl i de tidligere fremsendte ændringsforslag og vi kan ikke nå et få dem rettet op og sendt rundt til alle medlemmer med tilstrækkelig varsel.

Vi udskyder derfor punktet om vedtægtsændringer til næste generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling 25/2-2021

Der indkaldes hermed til generalforsamlingen, der afholdes 25/2-2021. På grund af Corona vil generelforsamlingen blive afholdt online.

Et af punkterne på dagsordenen er forslag til vedtægtsændringer.

De nye vedtægter er gennemgået og godkendt af advokat Ole Krabbe fra Ret & Råd advokaterne i Silkeborg.