Indkaldelse til generalforsamling 25/2-2021

Der indkaldes hermed til generalforsamlingen, der afholdes 25/2-2021. På grund af Corona vil generelforsamlingen blive afholdt online.

Et af punkterne på dagsordenen er forslag til vedtægtsændringer.

De nye vedtægter er gennemgået og godkendt af advokat Ole Krabbe fra Ret & Råd advokaterne i Silkeborg.