Betalingsbetingelser

CVR-nummer:
Vores CVR-nummer er: 32 12 88 74.

Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelserne kan ses i vores abonnementsvilkår.
Sådan håndhæves disse regler ved manglende betaling:

1.rykker sendes ud 14 dage efter betalingsfristen, med en ny betalingsfrist på 8 dage.

2.rykker sendes ud senest 7 dage efter 1. rykkers betalingsfrist. Der pålægges et gebyr på kr. 75,- og betalingsfristen er 8 dage. Bliver beløbet ikke indbetalt lukkes for adgangen til nettet, og kan kun åbnes efter indbetaling af det skyldige beløb inkl. gebyr.