Driftstatus d. 20/5-22

Der er strømafbrydelse flere steder på elnettet i dag hvilket resultere i periodevise udfald på Internettet.