ma-nets markedsføringspulje ANSØGNINGSFRIST 20/11-2018

ma- net vil gerne medvirke til at styrke det frivillige foreningsliv i ma- nets sendeområde.
Det er foreningens ønske, at kunne anvende en væsentlig del af foreningens markedsføringsbudget til gavn for lokalområdet (=sendeområdet). Derfor udlodder ma- net en del af sit markedsføringsbudget til andre frivilligt drevne foreninger. Den samlede pulje er på op til 20.000 kr. og forventes udbetalt i beløbsstørrelser mellem 3.000 og 5.000 kr. afhængig af antallet af relevante ansøgninger.
Ansøger skal have hovedparten af sin aktivitet og medlemskreds inden for ma- nets sendeområde – øvrige krav til ansøger kan ses på ma-nets hjemmeside: ma-net.dk. Her findes også vejledning og ansøgningsskema til puljen. Ansøgninger skal indsendes på ansøgningsskemaet og sendes til manets bestyrelse på mail-adressen: bestyrelsen@ma-net.dk.