Driftsmelding 01/12-2015

Den nødvendige udskiftning af udstyr i Mørke fredag d. 27/11 har medført uforudsete tekniske udfordringer, der går ud over nettets kvalitet for en række brugere. Alle foreningens teknikere er i gang med at løse opgaven, der har højeste prioritet og der arbejdes i døgndrift.

Vigtig advisering

Fredag d. 27-11-2015 i tidsrummet ca. mellem kl. 7-20 skal der udskiftes udstyr, der er monteret på fjernvarmeskorstenen i Mørke.
Det betyder, at der i perioden ikke vil være netforbindelse til brugere tilknyttet:
de 4 sendere, der sidder på skorstenen i Mørke
Fårup
Hårup
Todbjerg
Hesselballe
Vi håber på forståelse for det nødvendige vedligeholdelsesarbejde.

Om driftsstatus

Du vil her kunne finde oplysning om nettets driftsstatus,  om planlagte vedligeholdelsesarbejder eller andet, der har betydning for dit brug af nettet.

Det kan ikke undgås, at der indimellem kan forekomme mindre kortvarige forstyrrelser eller afbrud ved det enkelte sendested f.eks. som følge af strømsvigt.  Sådanne forhold ikke blive annonceret her.