Vigtig info til nogle brugere

Det er vigtigt for Ma-net at kunne tilbyde en hurtigt og stabil internetforbindelse. For at kunne sikre dette er vores sendestruktur opbygget på den måde, at det forudsætter at alle brugere modtager et signal, der er over en vis værdi. Hvis denne signalværdi ikke er til stede i modtagelsen, forringer det kvaliteten for alle andre brugere på samme sender.

I de næste dage vil et antal brugere med forringet signalværdi modtage en mail fra foreningen, der forklarer hvorfor man skal forsøge at forbedre forholdene.

Det er afgørende, at der er frit sigte mellem modtager og sendepunkt og at modtageren er rettet direkte mod sendepunktet. Og det er et krav, at modtageren altid er placeret udendørs.

Et dårligt signal kan skyldes en forkert placering af modtageren eller måske træer, der forhindrer det frie sigte.

Hvis ikke den enkelte brugere kan løse problemet, skal man finde en alternativ løsning til en internetforbindelse, da Ma-net ikke kan levere den kvalitet, der kan forventes.