MA-Nets Pulje har ANSØGNINGSFRIST d. 12/11 2017

MA-Net vil gerne medvirke til at styrke det frivillige foreningsliv i MA-Nets sendeområde. MA- net uddeler derfor en mindre del af sit overskud til andre frivilligt drevne foreninger. Den samlede pulje er på op til 20.000 kr. og forventes udbetalt i beløbsstørrelser mellem 3.000 og 5.000 kr. afhængig af antallet af relevante ansøgninger.

Ansøger skal have hovedparten af sin aktivitet og medlemskreds inden for MA-Nets sendeområde – øvrige krav til ansøger kan ses på vores hjemmeside via link på forsiden. Her findes også vejledning og ansøgningsskema til puljen. Ansøgninger skal indsendes på ansøgningsskemaet og sendes til MA-Nets bestyrelse på mail-adressen: bestyrelsen@ma-net.dk.