Advisering 10/09-2017

Det er vigtigt for foreningen, at den fælles gode internetforbindelse bliver lige tilgængelig for alle brugere. Hvis blot en enkelt brugers modtageradio er dårligt placeret medfører det ikke blot dårlig netforbindelse for denne bruger, men også for alle andre tilknyttet samme sendepunkt. Sådan er teknikken bag fordeling af den fælles datamængde, der leveres.

Foreningens teknikere holder derfor løbende øje med kvaliteten af hver enkelt brugers modtagerradio. I den kommende periode vil de brugere, hvor modtagerradioerne viser dårlig signalværdi, blive kontaktet af foreningen. Det er som udgangspunkt hjælp til selvhjælp, men der kan træffes aftale om køb af teknisk bistand.

Det er ofte ganske lidt, der skal til for at forbedre signalet. På vores hjemmeside www.ma-net.dk under menupunktet Opsætningsvejledning kan der læses mere.

Vi håber på at møde forståelse for dette initiativ, der alene har til hensigt at sikre den bedste netforbindelse til os alle.