Driftsmelding 24/10-2016

Vi kan desværre konstatere, at vores hovedfiberforbindelse i øjeblikket periodevist ikke leverer den forventede datamængde og -hastighed. Teknikerne er naturligvis i dialog med vores udbyder om forholdet med henblik på at få problemet løst.

Driftsmelding mails 10/10-2016

Foreningens mailserver har i perioden fra onsdag morgen 5/10 til torsdag aften 6/10 været blokeret på grund af et hackerangreb.
Mailserveren kører igen.
De mails, som er sendt til medlemmernes mail-konti på vores server i perioden, hvor serveren har været blokeret, har ikke kunnet afleveres på serveren og disse mails vil derfor ikke være tilgængelige for nogen.
Vi må opfordre de berørte medlemmer til at bede deres kontakter om at genfremsende mails, der måtte være sendt i den berørte periode.
Vi kan desværre ikke hjælpe medlemmerne med at fremskaffe forsvundne mails.

Update teknikarbejde, Søby 08/09-2016

Teknikerne har oplyst, at de onsdag 7/9 kl. 23 blev færdig med det store renoveringsarbejde i Søby og omegn. Der mangler lidt småting, men det har ikke betydning for nettets kvalitet. Det har været et stort arbejde og vi håber, at det nu medfører endnu bedre og stabilt net for de tilknyttede brugere.

Advisering om driftsforstyrrelse 02/09-2016

Til brugere knyttet til sendestederne i Søby.

Teknikerne har igennem længere tid været ved at forberede en stor, nødvendig renovering af vores sendested i Søby. Det meste af udstyret skal skiftes til helt ny hardware og software, der vil betyde en stor forbedring af nettet for de tilknyttede brugere.

For at gennemføre denne udskiftning med så lille gene som muligt for brugerne, er alt det arbejde, der kan forberedes på forhånd lavet i løbet af de sidste uger, så selve udskiftningen kan gå hurtigere på stedet.

Arbejdet startes fredag 2/9 kl. 16 og der er mandet op, så 5 teknikerne vil samarbejde om opgaven for at gøre det så hurtigt som muligt. Vi forventer, at det kan være færdigt og køreklar senere fredag aften.

Det kan ikke undgås, at der kommer udfald i perioden, hvor udstyret skiftes, men det søges begrænset mest muligt. Udfald kan berøre brugerne knyttet til Søby, Skader, Estrup og Borupvej.

Når arbejdet er færdigt vil der blive udsendt mails til de berørte brugere ligesom hjemmesiden opdateres.