Driftsmelding 05/01-2017

På grund af strømproblemer ved et sendested har en del brugere i Rigtrup og Skader ingen net eller net med nedsat hastighed. Teknikerne arbejder på højtryk for at få løst sagen.

Driftsmelding 27/12-2016

Stormen Urd har forårsaget problemer ved 2 sendesteder. Vi er sluppet nådigt. Alle har netforbindelse, men den kan dog være nedsat i hastighed indtil sendepunkterne er repareret. Vi håber på forståelse.

Update 02/11-2016

De problemer, som vi har oplevet med mailserveren den seneste tid, kan henføres til vores udbyder og har således været et eksternt forhold. Det er nu bragt i orden. Nogle af de mails, der måtte være sendt i perioden fra lørdag 29/10 til tirsdag 2/11, formiddag kan desværre være tabtgået. Vi beklager meget.
Vores hovedfiberforbindelse har i en periode været svingende og det har været svært for vores teknikere – i samråd med vores udbyder, der leverer data via fiberen, at finde årsagen, da det ikke har været systematisk. Det er nu lykkes at få afklaret og der leveres igen data med hastighed og mængde, som vi kan forvente og betaler for.

Driftsmelding 24/10-2016

Vi kan desværre konstatere, at vores hovedfiberforbindelse i øjeblikket periodevist ikke leverer den forventede datamængde og -hastighed. Teknikerne er naturligvis i dialog med vores udbyder om forholdet med henblik på at få problemet løst.

Driftsmelding mails 10/10-2016

Foreningens mailserver har i perioden fra onsdag morgen 5/10 til torsdag aften 6/10 været blokeret på grund af et hackerangreb.
Mailserveren kører igen.
De mails, som er sendt til medlemmernes mail-konti på vores server i perioden, hvor serveren har været blokeret, har ikke kunnet afleveres på serveren og disse mails vil derfor ikke være tilgængelige for nogen.
Vi må opfordre de berørte medlemmer til at bede deres kontakter om at genfremsende mails, der måtte være sendt i den berørte periode.
Vi kan desværre ikke hjælpe medlemmerne med at fremskaffe forsvundne mails.