Update teknikarbejde, Søby 08/09-2016

Teknikerne har oplyst, at de onsdag 7/9 kl. 23 blev færdig med det store renoveringsarbejde i Søby og omegn. Der mangler lidt småting, men det har ikke betydning for nettets kvalitet. Det har været et stort arbejde og vi håber, at det nu medfører endnu bedre og stabilt net for de tilknyttede brugere.

Advisering om driftsforstyrrelse 02/09-2016

Til brugere knyttet til sendestederne i Søby.

Teknikerne har igennem længere tid været ved at forberede en stor, nødvendig renovering af vores sendested i Søby. Det meste af udstyret skal skiftes til helt ny hardware og software, der vil betyde en stor forbedring af nettet for de tilknyttede brugere.

For at gennemføre denne udskiftning med så lille gene som muligt for brugerne, er alt det arbejde, der kan forberedes på forhånd lavet i løbet af de sidste uger, så selve udskiftningen kan gå hurtigere på stedet.

Arbejdet startes fredag 2/9 kl. 16 og der er mandet op, så 5 teknikerne vil samarbejde om opgaven for at gøre det så hurtigt som muligt. Vi forventer, at det kan være færdigt og køreklar senere fredag aften.

Det kan ikke undgås, at der kommer udfald i perioden, hvor udstyret skiftes, men det søges begrænset mest muligt. Udfald kan berøre brugerne knyttet til Søby, Skader, Estrup og Borupvej.

Når arbejdet er færdigt vil der blive udsendt mails til de berørte brugere ligesom hjemmesiden opdateres.

Advisering om driftsforstyrrelse

Der adviseres hermed om en planlagt vedligeholdelse/opgradering af vores net.
Onsdag og torsdag i uge 32, 33 og 34 kan der forventes udfald/lavere hastighed for brugere i hele Ådals-området og muligvis også Mørke-området.