Driftsmelding 03/01-2018

Der er problemer med forbindelsen til Hårup. Nettet er omdirigeret, men det betyder i en periode nedsat hastighed for brugere tilknyttet Hårup, Hesselballe, Todbjerg, Mejlby og Røved. Der arbejdes på en hurtig udbedring.

Driftsmelding 20/12-2017

Vores mailserver har været utilgængelig siden tirsdag. Der arbejdes på fuld tryk med at få løst problemet og vi forventer, at alt kører som det skal i løbet af kort tid. Vi beklager.

MA-Nets Pulje har ANSØGNINGSFRIST d. 12/11 2017

MA-Net vil gerne medvirke til at styrke det frivillige foreningsliv i MA-Nets sendeområde. MA- net uddeler derfor en mindre del af sit overskud til andre frivilligt drevne foreninger. Den samlede pulje er på op til 20.000 kr. og forventes udbetalt i beløbsstørrelser mellem 3.000 og 5.000 kr. afhængig af antallet af relevante ansøgninger.

Ansøger skal have hovedparten af sin aktivitet og medlemskreds inden for MA-Nets sendeområde – øvrige krav til ansøger kan ses på vores hjemmeside via link på forsiden. Her findes også vejledning og ansøgningsskema til puljen. Ansøgninger skal indsendes på ansøgningsskemaet og sendes til MA-Nets bestyrelse på mail-adressen: bestyrelsen@ma-net.dk.

 

Advisering 12/09-2017

Hvis vejret tillader det, vil der ske udskiftning af teknisk udstyr på Lime-senderen tirsdag 12/09 i tidsrummet kl 16-18. Forventet forstyrrelse i netforbindelsen ca. 15-30 min. Vi håber på forståelse.

Advisering 10/09-2017

Det er vigtigt for foreningen, at den fælles gode internetforbindelse bliver lige tilgængelig for alle brugere. Hvis blot en enkelt brugers modtageradio er dårligt placeret medfører det ikke blot dårlig netforbindelse for denne bruger, men også for alle andre tilknyttet samme sendepunkt. Sådan er teknikken bag fordeling af den fælles datamængde, der leveres.

Foreningens teknikere holder derfor løbende øje med kvaliteten af hver enkelt brugers modtagerradio. I den kommende periode vil de brugere, hvor modtagerradioerne viser dårlig signalværdi, blive kontaktet af foreningen. Det er som udgangspunkt hjælp til selvhjælp, men der kan træffes aftale om køb af teknisk bistand.

Det er ofte ganske lidt, der skal til for at forbedre signalet. På vores hjemmeside www.ma-net.dk under menupunktet Opsætningsvejledning kan der læses mere.

Vi håber på at møde forståelse for dette initiativ, der alene har til hensigt at sikre den bedste netforbindelse til os alle.