Driftsmelding 27/12-2016

Stormen Urd har forårsaget problemer ved 2 sendesteder. Vi er sluppet nådigt. Alle har netforbindelse, men den kan dog være nedsat i hastighed indtil sendepunkterne er repareret. Vi håber på forståelse.

Update 02/11-2016

De problemer, som vi har oplevet med mailserveren den seneste tid, kan henføres til vores udbyder og har således været et eksternt forhold. Det er nu bragt i orden. Nogle af de mails, der måtte være sendt i perioden fra lørdag 29/10 til tirsdag 2/11, formiddag kan desværre være tabtgået. Vi beklager meget.
Vores hovedfiberforbindelse har i en periode været svingende og det har været svært for vores teknikere – i samråd med vores udbyder, der leverer data via fiberen, at finde årsagen, da det ikke har været systematisk. Det er nu lykkes at få afklaret og der leveres igen data med hastighed og mængde, som vi kan forvente og betaler for.

Driftsmelding 24/10-2016

Vi kan desværre konstatere, at vores hovedfiberforbindelse i øjeblikket periodevist ikke leverer den forventede datamængde og -hastighed. Teknikerne er naturligvis i dialog med vores udbyder om forholdet med henblik på at få problemet løst.

Driftsmelding mails 10/10-2016

Foreningens mailserver har i perioden fra onsdag morgen 5/10 til torsdag aften 6/10 været blokeret på grund af et hackerangreb.
Mailserveren kører igen.
De mails, som er sendt til medlemmernes mail-konti på vores server i perioden, hvor serveren har været blokeret, har ikke kunnet afleveres på serveren og disse mails vil derfor ikke være tilgængelige for nogen.
Vi må opfordre de berørte medlemmer til at bede deres kontakter om at genfremsende mails, der måtte være sendt i den berørte periode.
Vi kan desværre ikke hjælpe medlemmerne med at fremskaffe forsvundne mails.

MA-Net og Bredbåndspuljen

I MA-Net er vi naturligvis opmærksomme på de muligheder, der er givet via statens bredbåndspulje. Den statslige pulje er afsat for at sikre bedre internet til udkantsområderne i landet. Mange borgere indenfor vort sendeområde har modtaget et brev om muligheden for at søge midler. De enkelte adresser er udvalgt ud fra en oversigt over dårlig dækningsmulighed. MA-Net’s dækning indgår ikke i vurderingen af dækningsmulighed!

MA-Net har afholdt møde med Syddjurs kommune for at høre nærmere om puljemidlerne, vilkår, ansøgningsprocedure mv.

Vores forening er udelukkende drevet af frivillige ulønnede ildsjæle. Der er en række krav og vilkår, der skal opfyldes for at modtage offentlige støttekroner. Skal MA-Net indgå som udbyder ved projekter, der søger støtte via puljen, vil det være nødvendigt at der organisatorisk og administrativt ændres i foreningens grundlæggende præmis, f.eks. ved ansættelse af personale. Foreningen skal endvidere påtage sig en økonomisk risiko. Vi kan med vores udstyr fint leve op til de tekniske krav, der stilles til hastigheder, oppetider mv. , men der vil være behov for at foreningen ændres fra det nuværende fuldstændigt frivillige koncept til en professionel forening/virksomhed.
MA-Net har på denne baggrund besluttet ikke at stille sig til rådighed som udbyder ved potentielle ansøgninger om tildeling af midler fra bredbåndspuljen.

Det er vigtigt at slå fast, at MA-Net ufortrødent opretholder sit virke i dit lokalområde og foreningen vil fortsætte med at udbygge og vedligeholde nettet, så der er sikret billig, hurtig og stabil internetforbindelse til de brugere, der ønsker at være medlem af foreningen.
Informationer om bredbåndspuljen kan findes her: http://www.djurslandonline.dk/bredbaandspuljen/